Tuesday, November 13, 2012

Harper - The Karati Kid

Harper - The Karati Kid


Nex-en, Nex-off

Wax-on, wax-off

Nex-on, Nex-off

China-on, China-off

Nex-on, Nex-off

Oil-on, Oil-off

Nex-en, Nex-off


Dōmo arigatōgozaimashita
Joseph Pede

No comments: